Otorinolaringologia

Otorinolaringologia

Cartera de serveis
Otorinolaringologia i Cirugia cèrvico – facial

OÏDA

 • Valoracions auditives:
  • Audiometria tonal convencional
  • Audiometria infantil (Peep Show)
  • Potencials evocats auditius de estat estable (PEAee)
 • Diagnòstic i tractament de les afeccions òtiques
 • Cirurgia de l’oïda:
  • Miringotomia amb col·locació de drenatges transtimpànics
  • Miringoplàstia (tancament perforació timpà)
  • Reconstrucció ossicular
  • Timpanoplàstia ( otitis cròniques)
  • Estapedectomia ( otosclerosi)

NAS – RINOLOGIA

 • Diagnòstic i tractament de les obstruccions nasals:
  • Rinitis vasomotores ( al·lèrgiques/ inespecífiques)
  • Dismòrfies de l’envà nasal
  • Poliposi nasosinusal
  •  Tumoracions
 • Cirurgia rinològica:
  • Septoplàstia nasal (desviament envà nasal)
  • Cirurgia de cornets (Làser Diodo, Radiofreqüència)
  • CEN –  Cirurgia Endoscòpica Nasosinusal
  • Rinoplàsties

LARINGE

 • Diagnòstic i tractament de les disfonies
 • Cirurgia laríngia:
  • Microcirurgia laríngia (tècnica LASER CO²):
   • Nòduls
   • Pòlips
   • Edema de cordes vocals (Reinke)

OROFARINGE

 • Diagnòstic i tractament de patologia faringo-amigdalar i cavitat oral
 • Cirurgia orofaríngia:
  • Amigdalectomia
  • Cirurgia de la hipertròfia amigdalar (Reducció per làser i Radiofreqüència)
 • Tractament del pacient roncador:
  • Hipertròfia velopalatina (úvula i paladar tou)
   • Cirurgia làser – uvulofaringoplàstia
   • Làser ERBIO – última tècnica ambulatòria amb anestèsia local