Logopèdia

Logopèdia

Cartes de serveis logopèdia

REHABILITACIÓ DEL LLENGUATGE I PARLA EN ADULTS NEUROLÒGICS:

 • Afàsia: pèrdua o alteració Del llenguatge com a conseqüència d’algun tipus de lesió cerebral.
 • Disàrtria: trastorns motors de la musculatura de la parla, derivats de lesions del sistema nerviós central, causen articulació deficient.
 • Disfàgia: dificultat en la progressió dels aliments des de la boca fins a l’estómac.

* EMBENAT NEUROMUSCULAR (TAPING) APLICAT A DIFERENTS ALTERACIONS LOGOPÈDIQUES.

REHABILITACIÓ DEL LLENGUATGE,
PARLA I VEU EN NENS:

 • Retard de l’adquisició de la lectoescriptura.
 • Dislèxia: trastorn de la lectoescriptura.
 • Retards de la parla i dislàlies (afectació d’un so o de tot un grup de sons).
 • Disglòssia: trastorn de l’articulació a causa de malformacions en el sistema orofacial.
 • Disfèmia: trastorn de la fluència verbal.
 • Retard i trastorn del llenguatge.
 • Disfonies orgàniques (a causa d’una lesió a les cordes vocals; nòduls, pòlip, etc.).
 • Disfonies funcionals (a causa d’un mal ús de la veu).
 • Deglució disfuncional (atípica): moviment inadequat de la llengua i estructures orofacials.