Té dubtes?


dubtes?

Preguntes freqüents

És una patologia freqüent  en el nen i en l’adult que consisteix en l’obstrucció completa o parcial de les vies respiratòries durant el son. Es confirma amb la polisomnografia nocturna (estudi del son).

En el nen la causa més freqüent és la hipertròfia adenoidea (carnots augmentats de volum) i les amígdales palatines. El tractament efectiu és l’adenoidectomia i la reducció de les amígdales palatines  que fem per làser CO2 o per radiofreqüència– coblator. Es tracta d’una intervenció  ambulatòria, pràcticament indolora i de ràpida recuperació, amb un mínim risc o nul d’hemorràgia.

En l’adult cal tenir en compte el sobrepès, l’obesitat, els hàbits tòxics (tabac, alcohol), els medicaments, la patologia de les vies aèries superiors (obstrucció nasal, hipertròfia amigdalar i velopalatina). Les causes funcionals s’han de tractar mèdicament o quirúrgicament segons els casos. La cirurgia passa per 1. la correcció de l’envà nasal (septoplàstia) si s’escau, 2. la reducció dels cornets inferiors (mucosa nasal congestiva-hipertròfica) que es realitza per làser diodo (de contacte) o per radiofreqüència,  amb simple sedació i sense necessitat de taponament nasal; la reducció amigdalar i uvuloplàstia (resecció velopalatina) que també es fa amb làser o coblator.

Hi ha noves tècniques de reducció del vel del paladar i úvula en cas de roncadors importants, que es fan amb el láser Er:YAG en diverses sessions de manera ambulatòria i amb només una lleu anestèsia tòpica.

Vol saber més? Consulti l’article publicat al blog

Quan sospitem un problema auditiu en el nen, sinó hi ha una causa clara a l’exploració, com ara l’otitis serosa (mucositat a l’oïda mitjana), les perforacions de timpà, els cossos extranys o els taps de cerumen, cal confirmar si hi ha una pèrdua auditiva mitjantçant proves.

En el cas de nens de menys de 3 anys és necessària una prova objectiva i fiable, els Potencials Evocats Auditius d’estat estable (PEAee) que permenten obtindre un llindar auditiu exacte per  a totes les freqüències.

I a partir dels 3 i fins els 7 anys , realitzem l’audiometria infantil (peep show) on el nen participa activament i de manera molt fiable. Ja de més grans pot fer-se l’audiometria tonal convencional, com a l’adult.

Vol saber més? Consulti l’article publicat al blog

Els acúfens i els vertígens poden anar associats o per separat segons els casos, en funció de la patologia. Les seves causes són moltes i diverses i un bon diagnòstic ens pot ajudar a solucionar-les. L’origen pot ser la patologia de la pròpia oïda, o bé en d’altres localitzacions (cervicals , articulació temporomandibular, circulació, HTA,…)

Hi ha estudis i test-qüestionaris que en casos determinats ens orientaran sobre l’origen i grau de molèstia. També les diverses tècniques de diagnòstic s’utilitzen per ajudar a  precisar l’etiologia ( proves vestibulars – V-HIT , proves d’imatge- RMN, acufenometria).

Els acúfens no sempre es poden solucionar i el pacient ha d’aprendre a conviure amb ells. Existeixen emmascaradors dels sorolls pels casos de menys tolerància.

El làser CO2 en ORL l’utilitzem sobretot per a la reducció de les amígdales palatines (tant en el nen com en l’adult), i pel tractament de l’halitosi (mal alè), ja que ens permet vaporitzar les criptes amigdalars on si forma el càseum que causa el mal olor.

El làser diodo (de contacte) es fa servir per a la reducció dels cornets nasals hipertròfics.

La cirurgia làser és una cirurgia que permet una ràpida recuperació, amb un postoperatori amb mínim dolor i sense risc d’hemorràgia.

Si deixem de banda tota la patologia aguda inflamatòria de les cordes vocals (laringitis, laringotraqueitis), trobem tots els problemes derivats del seu mal ús , o bé  l’abús vocal, sobretot en persones que parlen moltes hores al dia (professors, comercials, telefonistes, …).

En aquests casos s’inclouen totes les lesions benignes de les cordes vocals , com ara els nòduls , els pòlips i els edemes. Aquestes lesions de vegades van associades a l’hàbit de fumar. Es pot intentar fer repòs vocal, deixar de fumar, prendre antiinflamatoris (corticoides), fer teràpies de reeducació de la veu (logopèdia) per a tractar-les. I en darrer cas la cirurgia (microcirurgia de laringe) per treure les lesions. Es tracta d’una intervenció simple, però que requereix una anestèsia general curta, que també es pot fer amb làser CO2.

Avui en dia el tractament de la hipertròfia de les amígdales palatines que donen simptomatologia (roncs nocturns, apnees/hipopnees del son) és la reducció amigdalar amb làser o per coblator. Aquesta tècnica permet deixar teixit amigdalar, amb les seves funcions de defenses, així com una recuperació postoperatòria ràpida, pràcticament indolora, i amb un mínim o nul risc d’hemorràgia. El nen pot menjar i  tornar a l’activitat normal en 2-3 dies.

L’extirpació o amigdalectomia clàssica (completa) la reservem pels casos d’infeccions amigdalars recurrents (de >8 a l’any) que precisin tractament antibiòtic. El postoperatori és més dolorós, es necessita de dieta tova i freda uns 8 dies, i el tractament antiinflamatori i l’analgèsic és més insistent.

L’ obstrucció nasal pot ser ocasionada per moltes causes;  les rinitis vasomotores al·lèrgiques i les no al·lèrgiques, la poliposi nasosinusal, les desviacions de l’envà nasal, …

Cadascuna d’aquestes causes s’ha d’afrontar de manera diferent i personalitzada, amb ajuda de medicaments o fins i tot amb cirurgia.

Les reduccions dels cornets per làser o per radiofreqüència , són tècniques avançades d’elecció que permeten fer cirurgies ambulatòries sense necessitat de taponament nasal, sempre que no calgui intervindre l’envà nasal.

La Cirurgia Endoscòpica Nasal (CEN) permet intervindre les sinusitis i les poliposi per via endonasal sense incisions externes, i amb un gran control i seguretat operatòria.

Vol saber més? Consulti l’article publicat al blog

Les epistaxi (sagnats nasals) poden ser ocasionades per moltes causes: les irritatives de la mucosa nasal, les ferides-sequedat nasal, per l’ús de determinats medicaments, per la hipertensió arterial,…

Ens caldrà tractar i afrontar la causa, a fi d’aturar l’hemorràgia. Habitualment la causa és la ruptura de capil·lars , venetes o arterioles del 1/3 anterior de l’envà nasal (àrea de Kiesselbach). A la consulta, generalment, podem aturar l’epistaxi realitzant una cauterització amb NO3Ag (nitrat d’argent), però en casos importants de vegades no ens queda més remei que fer un taponament.

Fora de la consulta, o abans d’arribar-hi, recomanem fer pressió digital durant 5 minuts, després d’haver col·locat un cotonet mullat amb H2O2 (aigua oxigenada) o amb algun vasoconstrictor, i sense posar el cap enrere.

Si els tractaments mèdics, antibiòtics, antihistamínics, … no ho solucionen, caldrà pensar en la col·locació de drenatges transtimpànics, que permetrà una bona ventilació de l’oïda mitjana, i evitarà les infeccions recurrents. Habitualment aquest problema d’otitis de repetició va associat a la presència de vegetacions adenoides (carnots) i amígdales hipertròfiques, ja que són la causa de l’obstrucció ventilatòria de les oïdes. Per aquesta raó i en funció de l’edat del nen/a també proposarem si s’escau, la reducció de les amígdales palatines (làser/coblator) i l’adenoidectomia.

Consulti’ns sense compromís

Escriu el següent codi:
captcha